Нашите цени са сред най-изгодните в гр. Пловдив и включват държавните такси и хонорара за услугата.

  • Регистрация на ЕООД – 63 лв.
  • Регистрация на ООД – 63 лв.
  • Регистрация на ЕТ – 70 лв
  • Регистрация по ДДС – 120 лв
  • Счетоводно обслужване на фирма без регистрация по ЗДДС – 50 лв на месец
  • Счетоводно обслужване на фирма, регистрирана по ЗДДС – 100 лв на месец
счетоводни услуги цени