Регистрация на ЕООД - цена 111 лв.

Изготвяне на документи и входиране в Търговския регистър

Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е търговско дружество, съставено само от един собственик на капитала. Това е най-често срещаният вариант, под който фирмите упражняват търговската си дейност.

Регистрация на ООД - цена 111 лв.

Изготвяне на документи и входиране в Търговския регистър

ООД е дружество със стопанска цел, което е образувано от две или повече лица, с цел да обединят ресурсите си за съвместно извършване на търговска дейност.

Регистрация на ЕТ - цена 70 лв.

Изготвяне на документи и входиране в Търговския регистър

Ако желаете да упражнявате дейността си като физическо лице, начинът за това е да регистрирате ЕТ.

ЕТ е едноличен търговец, извършващ дейност от свое име и за своя сметка. Можете да регистрирате само едно ЕТ.

Ето и подробностите за услугата:
  • Ще поговорим за това кой е най-добрият вариант на дружество, под което да развиете бизнеса си. Ще Ви окажем необходимата юридическа помощ, за да вземете информирано решение
  • Ще изготвим цялата документация, нужна за регистрацията на новата Ви фирма
  • Ще заплатим необходимите държавни такси по сметките, открити за целта
  • Накрая ще подадем изготвените документи и заявления в Търговския регистър
регистрация на ЕООД