СПЕСТЕТЕ ПРОБЛЕМИТЕ СИ С ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

„Легал консулт“ предлага всички услуги, свързани с регистрация на фирми в Търговския регистър. Клиентите ни са предимно от Пловдив и региона, решили да спестят времето си, като ползват услугите ни по регистрация на ЕООД, ЕТ или ООД.

Смисълът на услугите ни е да спестим Вашето време и пари, като Ви предложим професионална юридическа помощ по отношение на всички стъпки, свързани с откриване на фирма.

Решенията, които вземата в началото на дейността са изключително важни за по-нататъшния успех. Можете да разчитате на нашите юридически и счетоводни консултации, които да Ви помогнат да вземате информирани решения за бъдещето на фирмата си.

регистрация на фирми

Регистрираме ЕООД и ООД в гр. Пловдив

Предлагаме цялостен пакет от услуги, свързани с отношенията Ви с Търговския регистър

Пестим време и пари

Ние ще подготвим всички необходими документи, свързани с регистрацията на новата Ви фирма.

Помагаме да вземете решение

Ще Ви консултираме правно-счетоводно по въпросите Ви.